• سامانه ثبت نام آزمون

    ((شرکت فناوران فولاد آبتین))اطلاعیه


کلیه داوطلبین شرکت کننده در آزمون استخدامی جهت دریافت نتیجه آزمون در روز دوشنبه مورخ 97/04/04 به قسمت اعلام نتایج همین سامانه مراجعه نمایند.