• شرکت فناوران فولاد آبتین

    سامانه ثبت نام آزمون

    ( مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق )

آگهی فراخوان جذب نیروهای بهداری و آتش نشانی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق